Opłaty

Poniższa lista przedstawia nasze opłaty za doradztwo i usługi imigracyjne, które oferujemy naszym klientom. Pobieramy opłaty wyłącznie na zasadzie stałej opłaty.

Informujemy, że nasza organizacja nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. W związku z tym podatek VAT @ 20% nie zostanie dodany do opłat nakreślonych poniżej.

Opłata stała obejmuje: wszelkie uczestnictwo oraz korespondencję pisemną i telefoniczną z klientem i odpowiednimi stronami trzecimi; rozpatrzenie, przygotowanie i złożenie wniosku oraz odpowiednich dodatkowych dokumentów. Obejmuje ona również kopie dokumentów i wysyłkę.

 • Consultation fee - £50

Opłata za konsultacje zostanie uchylona, jeśli klient zdecyduje się na wjazd za pośrednictwem naszej firmy w celu podjęcia pracy.

Wnioski EEA:

 • EU Settlment Scheme - £100
 • EEA(EFM) - £610

Naturalizacja:

 • Form (AN) - £660
 • Form (T) - £660
 • Form (MN1) - £560
 • Form UKF - £660

SYSTEM OPARTY NA PUNKTACH:

 • Tier 1 - £760
 • Tier 2 - £760
 • Tier 3 - £760
 • Tier 4 - £760

ŁĄCZENIE RODZIN:

 • FLR (FP)Family life as a partner: 10 years route - £660
 • FLR (FP)Family life as a partner: 5 years route - £760
 • FLR (FP) Family life as a parent: 10 years route - £660
 • FLR (FP) Family life as a parent: 5 years route - £760
 • FLR (FP) Private life in the UK: 10 year route - £760
 • Checking service – application form only - £100
 • Checking service – application form with supporting evidence - £200
 • Request the return of documents from Home Office - £70
 • Travel documents/BRP/NTL - £310

POZWOLENIA NA WJAZD DO KRAJU:

 • Spouse/Fiancé - £710
 • Dependant Relative - £710
 • Visit - £510

STATUS OSIEDLONEGO

 • Ten years residence - £660
 • 20 years route - £760

Wszystkie opłaty wykluczają opłaty wymagane przez Home Office.